Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Blanken Jansz., Jan aantal treffers: 13
titeltypemuseumafbeelding
1
16117 
Verhandeling over het aanleggen en maaken van zoogenaamde drooge-dokken in de Hollandsche zee-havens; byzonder toegepast op de gelegenheid van 's lands dok en werf te Hellevoetsluis
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
30653 
Memorie ter verklaring van de grondbeginselen, waarop rustende zijn, de beschouwing, en de daarbij voorgestelde ontwerpen, tot het herleiden, en geheel vereenigd openen, van de zoogenaamde Werkendamsche Killen, in ééne nieuwe Merwede, als hoofd-rivier, door de Groote Westkil, enz., volgens derzelver...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
31835 
Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee, benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
3461 
Memorie, over het zoogenaamde verhang in den waterspiegel van de voornaamste kanalen en boezems : mitsgaders over de ruimte der sluizen, met de verder bestaande middelen en werktuigen tot uitwatering van de lage landen en meeren, in de provintiën Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Braband : totad...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
43006 
Memorien over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdijk en zijne sluizen : ter toelichting, voor het onzijdig oordeel, over de verschillende gevoelens, van dit algemeen zeer belangrijk onderwerp en het geen deswegens, door de heeren hoogleraar G. Moll, lid der gewezene commissie tot onderzoek ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
43014 
Nieuw ontwerp tot het bouwen van min kostbare sluizen, welke alle de vereischten der bekende sluizen bezitten, en daar en boven de steeds ontbrekende, meer uitgebreide nuttigheden van dezelve, vervullen kunnen.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
43063 
Vervolg-Memorie, ter oplossing van bijzondere bedenkingen tegen het Ontwerp, tot het herleiden, en vereenigd openen van de zogenaamde Werkendamsche Killen, in eene Nieuwe Merwede, en daarmede verbonden bedijkingen van de oude Beneden-Merwede, den Biebosch en het geheele Bergsche Veld.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
43164 
Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee, benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
7197 
Verhandeling over de algemeene rivier en waterstaatkundige ontwerpen, welke van de vorige eeuwen, tot op heden gevormd en uitgevoerd, of nog in overweging zijn : met de uitwerkselen tot op den tegenwoordigen tijd, ... toegelicht door eene kaart, waarop de ontwerpen en dijkbreuken van de vorige eeuwe...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
7198 
Memorie van geschiedkundige aanteekingen, over de vroegere binnendijksche waterontlastingen door sluizen en waterleidingen tot in de buitenrivieren, ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
M928 
Model van het pomphuis te Hellevoetsluis.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
T3508 
Bereik van kanonnen op zeedijk
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
T768 
Plan en Profils tot een Algemeen-Ontwerp voor een nieuw Vuur of Stoom-werktuig tot de Drooge-Dokken te Hellevoetsluis door I Blanken Iz Anno 1799
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam