Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Andreae, S.J. Fockema aantal treffers: 6
titeltypemuseumafbeelding
1
 
IJlst 1268-1968.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Huis- en familiearchieven. Liauckama - Van Grotenhuis.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Huis- en familiearchieven. Van Harinxma thoe Slooten.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Album studiosorum academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844). Naamlijst der studenten.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Archieven der Stad IJlst. Inventaris van het oud-archief der stad IJlst ; Inventairs van de archieven der stad IJlst van 1816 tot 1934.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Hoofdlijnen van waterschapsrecht. Een handleiding tot de studie van het publieke recht en het waterschapsrecht voor bestuurders en ambtenaren van waterschappen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum