Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: collectie = voorschriften aantal treffers: 77
titeltypemuseumafbeelding
1
V0001 
Instructie voor den opsigter van den visch-merkt te Groningen, gedrukt bij Cornelis Barlinckhof, Stadsboekdrukker, 1768
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
2
V0002 
Publicatie van het staats-bewind der Bataafsche Republiek, betreklyk het verleenen van premien tot aanmoediging der Groote Visschery, gedrukt ter Staats-Drukkery, 1803
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
3
V0003 
Ordonnantie voor ventjagers. Verklaring van de burgemeester dat mag worden gevaren "onder buysen en haringschepen voor zover deze van Holland en Westvriesland zijn". d.d. 1789
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
4
V0004 
Lyste van de aangebragte pekel-haring door de stuurlieden van de haringschepen, in 't jaar 1746 van Enchuisen en de Rijp, ter haring-visscherye uitgevaren, gedrukt by Jan van Giessen te Enchuisen
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
5
V0005 
Publicatie van het uitvoerende bewind der Bataafsche republiek, houdende ordonnantiën en maatregelen, concerneerende het vangen, zouten, havenen, keuren pakken, ophoogen, en leggen van den Haring; enzovoort, gedrukt ter 's Lands Drukkerye, 1801
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
6
V0006 
Zeynen, waar naar hun de schippers zullen hebben te reguleren onder 't Convoy gedestineert naar Rotterdam, gedrukt door Pieter van Waasbergen, met afbeelding van het wapen der Admiraliteit op de Maze, 1711
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
7
V0007 
Placcaet ende ordonnantie beroerende de groote Visscherije ende haringvangst dezer landen verbiedende dat niemand d'een des anders want mach kerven ofte enigszins malcanderen beschadigen oft de nering verhinderen, gedrukt by Jacob Lenaertsz Meyn tot Enchuysen anno 1620 met afbeelding van het wapen d...
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
8
V0008 
Reglement en ordonnantie, waar naer de pakkers en hoogers van haring en visch zich zullen hebben te reguleeren, te Maassluis, 1765, gedrukt by Nicolaas van der Burgh
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
9
V0009 
Contract of reedersbend, gesloten door boekhouders en boekhouderessen te Maassluis anno 1783
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
10
V0010 
Keure aangaande de netten en vierendeels op Maassluis tot 1 january 1766
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
11
V0011 
Ordonnantien op het keuren, pakken en hoogen van den haring en visch binnen de stede Vlaardingen anno 1759, gedrukt by Henrik Sterck te Delft
maker:  Sterck, Henrik
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
12
V0012 
Contract van de geinteresseerdens te Vlaardingen en Maassluis van het Leeverhuis of Traankokery te Maassluis, anno 1789.
maker:  Koot, B.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
13
V0013 
Ordonnantie op de haringplaetsen, ordonnantie op de gesoute visch gesegt aberdaen, ordonnantie op het soutstooten en haringtellen, ordonnantie op het pakken van den haring te Rotterdam, herdruk anno 1734
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
14
V0014 
Zeilinstructie "Rendez vous" anno 1712 en instructie "Ordre omtrent 't vure"
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
15
V0015 
Verzameling van 18 placcaten en ordonnantien van de Staaten van Holland en West-Vriesland omtrent de haringvisserij op de Noordzee anno 1797 met handgeschreven register
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
16
V0016 
Reglement op het verkoopen van Zeevisch, binnen de Stad Middelburg anno 1832, gedrukt bij Erven J.C. Altorffer
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
17
V0017 
Keuren ende Ordonnantien van 't Hoog-Heemraadschap van Delft-Landt, te Delft gedrukt by Andries Voorstad, anno 1722
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
18
V0018 
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen doen te weten dat de droge scholle alsmede de haring ingevolge placcaat den 9 April 1727 ter afslag zal moeten worden gebragt, actum groningae 17 januari 1728
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
19
V0019 
Publicatie. De Staaten van Holland en Westvriesland doen te weten dat door den afleeveraar zal moeten worden gehaald een biljiet bij den Gaarder van 's-Lands Regt op het consumtie Zout, anno 1754
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
20
V0020 
Publicatie. De Staaten van Holland en Westvriesland doen te weten dat door den afleeveraar zal moeten worden gehaald een biljiet bij den Gaarder van 's-Lands Regt op het consumtie Zout, anno 1754
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen