Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


WILLEM DANIEL. GEZAGV: H.H. ZEIJLSTRA 23 NOV: 1862

titelWILLEM DANIEL. GEZAGV: H.H. ZEIJLSTRA 23 NOV: 1862 
inventarisnummerP1970 
collectiePicturalia    
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerSpin, Jacob 
scheepsnaamWillem Daniel[scheepsnaam]Koning Willem II[scheepsnaam] 
trefwoordenaquarel 
omschrijvingHet fregatschip 'Willem Daniel', onder commando van kapitein H.H. Zeijlstra, varende op de rede van Batavia op 23 november 1862. Het schip is afgebeeld aan stuurboord, zeilende van de wind. Op de voorgrond links en rechts twee inlandse zeilprauwtjes. Rechts op de achtergrond zeilt een ander Nederlands koopvaardijschip naar een rede met een groot aantal ten anker liggende zeilschepen en een varend stoomoorlogsschip. Geheel links op de achtergrond ligt een ander schip van dezelfde rederij, de bark 'Koning Willem II', voor anker. De 'Willem Daniel' en 'Koning Willem II' voeren in de fokkemast beiden de collegevlag van kapitein H.H. Zeylstra, Amsterdam 576 (College Zeemanshoop te Amsterdam). De 'Koning Willem II' werd gecommandeerd door kapitein Zeylstra, voordat hij overging op de 'Willem Daniel'.
Het fregatschip 'Willem Daniel' werd in 1854 gebouwd voor de rederij H.H. Momma te Amsterdam en mat 242 last of 459 ton. In augustus 1863 werd het schip voor Fl 18.550,- verkocht aan de Rotterdamsche rederij L. 't Hoen & Co. en herdoopt 'Vrachtzoeker'. Kapitein Zeylstra werd na de verkoop afgelost door kapitein J.J. Vellenga. In 1878 werd de inmiddels tot bark vertuigde 'Vrachtzoeker' verkocht aan Ed. C.A. Koli (makelaar?) voor de rederij M. van Neck te Nieuwediep, die het schip onder dezelfde naam verder exploiteerde. Gezagvoerder werd kapitein D. Coole. In 1887 werd de 'Vrachtzoeker' onder commando van kapitein B.H. Bakker op zee verlaten, daar naderhand geborgen en te Great Yarmouth binnengebracht. Het schip is daarna verkocht. 
afmetingenhoogte 52.4 cm 
breedte 68.2 cm 
hoogte 64.3 cm 
breedte 79.1 cm 
dikte 5 cm 
 
startdatum1863 

Commentaar van bezoekers

Fré Heinsius | 2018-01-11 | 16:06:21In: Stemmen voor waarheid en vrede, Volume 8, Kerknieuws, Amersfoort, p.201, 1871: ...SOEST, 15 Jan. Door Mejufvr. Dirkje Otten, in leven Echtgenoot van den Heer H. H. Zeijlstra, overleden 4 Julij jl., is bij Testament besproken aan de Diaconie onzer Gemeente een legaat van ƒ4000, en aan de Hervormde Kerk een legaat van ƒ2000, uit te keeren na den dood van haren erfgenaam, gezegden Heer Zeijlstra. Nichtevecht-en etc. etc.
f.n.heinsius | 2013-01-30 | 12:23:00In het Hof van Lof buiten de zuidmuur van de Oude Kerk te Soest grafsteen nr. 18: HIER LIGGEN BEGRAVEN/ HEIN HIDDES ZEIJLSTRA/GEB. 30 SEPT. 1794, OVERL. 11 DEC 1877/DIRKJE OTTEN/ GEB. 17 NOV 1818, OVERL. 4 JULI 1870/EN HUNNE DOGHTER/ANNA HENDRIKA ZEIJLSTRA/ GEB. 20 NOV 1845, OVERL. 8 MEI 1861.
D. Kreuzen | 2011-11-11 | 23:09:38Wellicht heeft de zerk in de kerk gelegen in de tijd van ds. Bos. Momenteel ligt hij echter naast de Oude Kerk te Soest.
Fred Heinsius | 2007-05-29 | 10:10:37Hein Hiddes Zeijlstra, geb. Stavoren 30-09-1794, kapitein ter koopvaardij, ovl. Soest 11-12-1877, zoon van Hidde Foekes Zeijlstra, ged. Stavoren 14-08-1762, mr. kofschipper te Stavoren (1797), kapitein ter koopvaardij (1809) en cargadoor (1825) te Amsterdam, en van Antje Heinsius, ged. Stavoren 06-01-1765, ovl. Amsterdam 18-12-1822. Hein trouwde met Dirkje Otten, geb. Amsterdam 17-11-1808, ovl. Soest 04-07-1870, dr. van Jan Otten en Hendrika Gogreve. Een grafzerk in de kerk te Soest vermeldt: "Hier liggen begraven Hein Hidde Zeylstra, geb. 30 Sept. 1794; ovl. 11 Dec. 1877. Dirkje Otten, geb. 17 Nov. 1808; ovl. 4 Juli 1870; En hunne dochter: Anna Hendrika, geb. 20 Nov. 1845; ovl. 8 Mei 1861 1d. Bron: Uit de geschiedenis van Soest, NH Gemeente door Ds. J.J. Bos. Uitgave van de Historische Vereniging Soest. Het scheepsjournaal van een reis in de periode 1830 131832 is bewaard gebleven. Het fregat 18Christina Bernardina 19 onder gezag van Hein Hiddes Zeijlstra met als stuurman Sikke IJsbrands Parma, vertrekt voor een reis van Amsterdam naar Bergen (Noorwegen), vandaar naar het Middellands Zeegebied (Veneti en Trapani), vervolgens naar Bahia (Brazili) en tenslotte weer naar Amsterdam, dit in de periode oktober 1830 13 juli 1832. Bron: Zie S. Parma in Gens Nostra 2001. Jrg. 56, nr. 3, blz. 150.
 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.